Skip to content
[vntd_hero_section heading=”” subtitle=”” btn1_label=”” scroll_btn=”true” images=”711273″ height=”custom” height_custom=”800px” font_family=”custom” google_font=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]

Framtidens internetanvändande

I dagens samhälle växer behovet extremt snabbt av bredband för sina mobila enheter. Dataöverföring har blivit nyckelfaktorn i de mobila operatörernas prissättningsmodell och det är sedan en tid tillbaka relativt dyrt att köpa abonnemang med tillräckliga surfmängder.

Att då erbjuda gratis bredband till sina invånare och besökare på publika och populära platser är ett givet sätt att bygga för ett jämlikt samhälle. Alla erbjuds samma tillgång till ett kvalitativt bredband till sina mobila enheter oberoende abonnemang.

Idag ser vi bara början av de möjligheter som ett snabbt publikt internet kan erbjuda dess användare, framtida användningsområden kan egentligen bara fantasin sätta gränser för. Tjänster som efterfrågas från samhället redan idag kan exempelvis vara E-Hälsa, E-Turism, spel så som Pokemon GO, vädersensorer, trygghetsövervakning, smart belysning, positionering, laddning av mobiler/elcyklar, synkronisering av bilars data/information med mera…

Certifierad Leverantör

IT of Sweden kommer att bli en av Sveriges första certifierade leverantörer av WiFi4EU och ingå i en sökbar portal som kommuner kan använda för att hitta oss. Vi har en bakgrund som leverantör av både små och stora WiFi-system, vår passion och erfarenhet inom området gör det enkelt för er att få ett system som är anpassat för just ert behov. Det som kan se svårt och komplext ut ser vi som en härlig utmaning.

Då vi har tidigare erfarenhet av att arbeta med EU-bidrag inom fiberanläggning kan vi hjälpa till även i denna processen vad gäller ansökan om bidrag och vikten av att agera tidigt i en sådan process.

Modulärt och dynamiskt system

Vårt system är helt modulärt och dynamiskt så om förutsättningarna förändras över tiden kan man enkelt justera det för att anpassas till de nya förutsättningarna. Det kan exempelvis vara ett större täckningsbehov eller högre kapacitet av systemet. Med de samarbetspartners vi har kan vi enkelt och kostnadseffektivt utöka systemet till vad som önskas inom exempelvis trygghets och informationslösningar.

Modulärt och dynamiskt 100%
Kundanpassat 100%
Kostnadseffektivt 100%
Framtidssäkrat 100%
Back To Top