Skip to content

Nätverk är ett vitt begrepp som inkluderar allt från WAN till LAN.

Vi jobbar tillsammans med ett bolag som heter Ubiquiti för att kunna erbjuda kunden en robust och professional lösning som passar för just deras behov.

Grunden för att bygga robusta nät är en fysisk bra hårdvara i kombination med en konfiguration som klarar av att hantera de felfall som uppkommer utan att resterande uppkopplade enheter påverkas. Genom övervakning i realtid av både prestanda och kapacitet i nätet gör att man kan dimensionera olika sektioner av nätet efter behov. Redundans för att minimera svaga punkter (SPOF)  i nätet samt dokumentation är andra nyckelfaktorer i ett robust nät.

Back To Top