Skip to content
Kundräknare
Öppet med kontroll

Med en kundräknare installerad kan man hela tiden i realtid veta hur många personer som finns i lokalen.

Möjligheten att utföra åtgärder baserat på antalet personer blir mycket enkelt med push-notifiering till berörd personal.
Kunder kan enkelt se hur läget är just nu i lokalen och känna sig trygga.

Vi hade ett tydligt mål när vi utvecklade systemet: Robust, pålitlig och kostnadseffektiv

System

Systemet är modulärt och enkelt uppbyggt med sensorer vid in- och utgångar för att detektera personer. Signalen skickas sedan till en kontroller som innehåller logiken för applikationen.

Slutligen ansluts visuella skärmar som visar en grafisk och informativ display av nuläget i lokalen.

Pandemilag

Idag ställs krav på hur många som samtidigt får vistas i en lokal. Att manuellt hålla koll på detta kan vara både kostsamt och svårhanterligt. Med en automatisk kundräknare visar man tydligt till både kunder och myndigheter att man tar kontroll över situationen och handlar för kundernas trygghet.

Genom notifieringar till mobiltelefon kan föreståndare av butiken notifieras om när olika nivåer av personer i lokalen nås och därmed vidta korrigerande åtgärder.

Allt för en trygg och säker lokal att vistas i.

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/kampanj-valkommen-in/riktlinjer/en-gemensam-riktlinje-for-handeln-jan-20212.pdf

Back To Top